Firmy

Zbourat starou stodolu není jen tak


Demoliční práce jsou mezi některými muži velmi populární. Mohou si tu totiž vybíjet zlost a navíc jsou si jisti, že svou pracovní činností nezpůsobí nikomu žádnou újmu a nevyrobí zmetek, který jim pak bude stržen ze mzdy. Mají tedy výhodu například vůči takovým soustružníkům, kteří si nemohou dovolit produkovat zmetky, a seřízení stroje i samotná práce jsou náročné a zodpovědné.

starý dům

Jenže ono to není tak růžové, jak se zdá ani u demoličních prací. Jestliže si například zjistíte cenu demolice stodoly https://www.vyklizenirychle.cz/bouraci-prace-demolice/ a budete se o tuto práci zajímat dopodrobna, budete možná překvapeni, s jakými úskalími tu pracovníci přichází do styku.

stará stodola

Elektroinstalace a ostatní inženýrské sítě – když se amatér pustí do bourání domu a zapomene odpojit inženýrské sítě, je to malér, který jej může stát i život. Před samotnou demolicí je třeba toto neprodleně provést odpovědnými osobami a při demoličních pracích je také nutné dbát o to, aby se nepoškodily instalační přípojky. Zvláště nebezpečné je to zejména u přívodu elektřiny a zemního plynu.

Výškové práce – zbourat stodolu, to není o tom, praštit několikrát do zdi kladivem, až se vše sesune k zemi. Musí se zde postupovat postupně, odshora dolů, začínat u střechy a krovů, a teprve pak bourat zdivo. Stodoly jsou komplikované v tom, že jde o velké množství stavebního materiálu a výškové stavby, většinou se na ně nasazuje těžká technika, ale některé práce mohou být závislé na přítomnosti jednotlivce. Zde je třeba pracovat s velkou opatrností, protože chatrná konstrukce se může kdykoli nekontrolovaně sesunout k zemi.

Nebezpečí sesuvu půdy – některé objekty se bourají z důvodu nestabilního podloží a chatrných základů, kde může dojít k sesuvům terénu. Tehdy by se amatér vůbec neměl do takových akcí pouštět a demolice stodoly či jiného objektu by měla být svěřena odpovědným osobám.