Nakupování

Kdo nám očistí ocelovou konstrukci

Potřebujete zbavit nějakou ocelovou konstrukci okují, starého nátěru, koroze a různých nečistot? Máte například starožitný nábytek s ocelovými komponenty, stará svítidla, plotové nosníky či mříže, ocelové nosníky pro stavbu přístřešků nebo podlah či automobilové veterány? Pak by se vám mohla hodit mobilní pískovačka. Pískování je technologie poměrně stará, tedy respektive samotný princip, kdy dochází k vhánění pískovacího neboli tryskacího média na povrch předmětů. Nejčastěji se pro pískování používá křemičitý písek na pískování, ale existují i jiná média, například skleněné kuličky (balotina) pro finální operace.

koroze na lokomotivách

Pískovat lze jakékoli předměty, a to buď vnější pískovačkou v podobě pistole, kdy vháníte abrazivo pod tlakem na vnější povrch velkých předmětů, například ocelových konstrukcí, anebo vnitřním pískovacím boxem. Vnitřní pískovačka slouží pro čištění malých předmětů v uzavřené kabince, kdy je držíte ve speciálních rukavicích a pískování probíhá v bezpečném prostředí. Pískování vnější je velmi nebezpečné kvůli odletujícím abrazivním částicím, a proto se musí obsluha chránit ochrannými obleky.

zrezivělé auto

Největší výhoda pískování ovšem spočívá v perfektním odstraňování veškerých nečistot, což obvykle nedokáže ani smirkový papír, ani drátěné kartáče či kotouče. Abrazivo z pískovačky se vměstná do všech záhybů, kam se s jinými brusnými metodami nedostanete třeba vůbec, a navíc nevyvíjíte prakticky žádnou fyzickou námahu. Pískování může provádět každý, kdo si oblékne ochranný oděv (kuklu, vestu, rukavice apod.), anebo v případě mobilního boxu s využitím speciálních návleků na ruce.

Pískovačky lze také pronajímat, nemusíte je vlastnit. Vy si pak pouze dokupujete pískovací abrazivo podle vaší aktuální spotřeby a potřeby. Pískování lze také využít pro čištění povrchů ze dřeva či z betonu, z kamene nebo zdiva.