Www

Nad půjčkou se musí myslet


Na to, že by si člověk půjčil peníze, pokud se mu těchto právě nedostává, přijde určitě každý z nás. Je to logické a často i jediné možné rozhodnutí, které může pomoci s překonáním těžkých časů, v nichž se vlastních peněz nedostává. A proto se můžeme my lidé radovat z toho, že se u nás půjčky nabízejí a že si o ně tedy můžeme v případě potřeby zažádat.

jeden dolar

Ovšem zase až takové euforii bychom podléhat neměli. Protože tu nabídky půjček samozřejmě jsou, jenže nikomu není automaticky zaručeno, že dostane tu, o kterou si řekne, kdykoliv si o ni řekne. Půjčky se tu sice nabízejí, ale jenom těm, kteří nejprve dokážou náležitě prokázat svoji schopnost takové peníze i s úroky a poplatky vrátit. Což – jakkoliv je to nepříjemné – často zbavuje nadějí, a to především ty, kdo by půjčku potřebovali nejvíce, tedy ty, kdo jsou v té největší a třeba i vysloveně nezvladatelné finanční tísni.

Když má člověk velké příjmy a je dokonalý i v jiných ohledech, může počítat s kdejakou půjčkou. jenže půjčit si potřebují spíše ti, kdo mají příjmy jen velmi nízké, kdo mají třeba i záznamy v registrech dlužníků, exekuce na majetek a podobně. A právě těm, kdo nejsou bonitní, se půjčka nejednou upírá. Neprokážou-li dostatečně schopnost splácet, mají smůlu.

hořící dolary

Tedy mají smůlu v bankách. Ale naštěstí uspějí aspoň u nebankovní společnosti, kde se jim nabízí nebankovní hypotéka. Protože právě u této půjčky nesehrávají registry dlužníků ani příjmy zase až tak zásadní roli. Tady se namísto nich vyžaduje zástava nemovitosti, která by posloužila k případnému uhrazení dluhu, kdyby člověk peníze, jež si půjčil, nesplácel.

Takže tu uspěje kdekdo, kdo má aspoň nějaký ten nemovitý majetek. Velice rychle a poměrně výhodně si tu totiž lze půjčit až sedmdesát procent jeho hodnoty, a vzhledem k tomu, že se tu dá splácet od jednoho roku až po třicet let, se to často zvládne a uspějí i ti, jimž by nikdo jiný nepomohl.